ייפוי כוח נוטריון כל מה שצריך לדעת

  • by

חשיבותו של ייפוי כוח

ייפוי כוח הוא מסמך משפטי המאפשר למישהו ("המנהל") למנות מישהו אחר ("הסוכן") לפעול בשמו.

ייפוי כוח נוטריוני הוא סוג של ייפוי כוח שנחתם ואושר על ידי נוטריון. המשמעות היא שמי שחתם על המסמך היה מול הנוטריון והוא יכל לראות אותם חותמים עליו.

ייפוי כוח נוטריוני הוא מסמך משפטי המקנה לאדם אחר את הזכות לקבל החלטות בשמך. הוא משמש גם כדי לתת רשות לאדם אחר לפעול בשמך באירוע או במצב ספציפי.

אמנם חשוב לך שיהיה ייפוי כוח, אך חשוב גם למי שיפעל בשמך. אדם זה חייב להבין על מה הוא חותם ואת ההשלכות של חתימה על מסמך זה.

מהו ייפוי כוח?

ייפוי כוח הוא מסמך המעניק סמכות משפטית ליחיד לנהל עסקים מטעם אדם אחר, או ישות אחרת. חשוב שלאנשים חסרי יכולת או מחוץ למדינה יהיה ייפוי כוח במקום.

ייפוי הכוח יכול להינתן לתקופת זמן מסוימת או ללא הגבלת זמן. נותן הסמכות חייב להיות כשיר, וניתן לבטלה בכל עת על ידי הנותן, אשר שומר על כל הזכויות והחובות.

ייפוי כוח הוא מסמך שנותן למישהו אחר את הסמכות החוקית לפעול בשמך. זה נקרא גם "פרוקסי" או "עורך דין בפועל". ייפוי כוח נוטריוני זהה לכל ייפוי כוח אחר, אך הוא אושר על ידי נוטריון.

אדם שקיבל ייפוי כוח רשאי לעשות כל מה שיכולת לעשות אם היית נוכח באופן אישי, לרבות לנהל את הכספים והרכוש שלך, לשלם חשבונות ולחתום על מסמכים. אם אתה נותן למישהו ייפוי כוח כללי, הוא יכול לפעול רק בנושאים המצוינים במפורש במסמך.

מהו תצהיר והאם אני צריך אחד?

מהו תצהיר?
למידע נוסף בתחום של ייפוי כוח נוטריון כל מה שצריך לדעת עליך לבדוק ב- rehovot-notary.com

תצהיר הוא מסמך משפטי המציין עובדות. זה יכול לשמש כדי להראות שאדם היה במיקום מסוים או במצב נפשי מסוים, למשל. ניתן להשתמש בתצהיר גם כדי לוודא את האותנטיות של מסמכים מסוימים, כגון חוזים או הסכמים משפטיים אחרים.

האם אני צריך תצהיר?

אם יש לך ספק לגבי תוקפו של מסמך, יהיה זה חכם לקבל תצהיר ממי שהיה עד לאירוע. כך תדעו בוודאות שלא התעסקו במסמך והוא מדויק.

תצהיר הוא הצהרה כתובה של עובדות שנשבעה להיות אמת. זוהי הצהרה רשמית וניתן להשתמש בה במקרים שונים, כגון בהליכים משפטיים או במצבים אישיים.

על העושה את התצהיר לחתום עליו ולהישבע באמיתותו בפני פקיד מוסמך, כמו נוטריון. מי שנשבע את המסמך חייב גם להזדהות בחתימתו.