האתר לקידום אמנת גביזון-מדן

ברוכים הבאים לאתר החדש של אמנת גביזון-מדן.  הוא מחליף את אתר האמנה שהתקיים שנים אחדות בכתובת אחרת, ונוהל על ידי מטה גביזון-מדן, שהפסיק את פעולתו בשנת 2009. האתר מנוהל מעתה על ידי מרכז מציל"ה למחשבה ציונית, יהודית, ליברלית והומניסטית: www.metzilah.org.il.

אמנת גביזון-מדן, שפורסמה בשנת 2003, כוללת הצעה מקיפה לטיפול במחלוקות בין יהודים בענייני דת ומדינה בישראל. תוכלו לקרוא פרטים עליה ועל הרקע לכתיבתה באתר זה. כתיבת האמנה התבססה על האמונה כי קיים צורך בהסכם מסגרת חדש בין יהודים בישראל בנושאי דת ומדינה, במקביל למחויבות להיותה של המדינה דמוקרטיה המגנה על זכויות האדם של כל אזרחיה. [ראו בפרק 'רוח האמנה']. בבסיס האמנה עומדת ההכרה בחשיבות של יצירת תשתית להסכמה בין חלקי החברה היהודית, תוך מציאת דרך מעשית משותפת וקיבועה בחוק.   יש כמובן קשר בין הסכמה זו ובין העמידה על שימור אופייה היהודי של המדינה, אולם האמנה מניחה כי יהודיות המדינה אינה עניין דתי, וכי היא אינה מצדיקה הפלייתם של לא-יהודים.

פרופ' גביזון והרב מדן שקדו במשך 3 שנים על חיבור האמנה. השניים ניהלו דיאלוג עמוק ונוקב על מכלול הסוגיות השנויות במחלוקת (הן בין הקבוצות אליהן הם משתייכים והן בין ציבורים אחרים בחברה הישראלית). האמנה כוללת הצעות הסדר מעשיות לצד הקדמות אישיות מפורטות, המהוות "אני מאמין" שלהם למפעל כולו. בנוסף, מובאים דברי הסבר מפורטים ונפרדים להצעות המעשיות.

שמחנו לראות כי בשנים האחרונות הייתה לאמנת גביזון-מדן ולרעיונות שהנחו אותה עדנה מסוימת. בכנסת ה-19 התארגנה שדולה שעסקה בנושאים אלה, שהייתה חוצת-מפלגות וחוצת קואליציה-אופוזיציה. עבודתה לוותה על ידי צוות מטעם המכון לאסטרטגיה ציונית. גם קבוצות מקומיות, בעיקר בירושלים, אימצו להן את האמנה כתשתית פעולה. בנוסף, בכמה מן הנושאים שהאמנה עסקה בהם התחולל ומתחולל דיון ציבורי עמוק ורחב. כך בארץ וכך גם ביהדות התפוצות. בחלק מהנושאים היו התפתחויות משפטיות ההופכות את ההצעות לפחות ישימות. באחרים, עקרונות האמנה נותרו רלבנטיים וחשובים. בדרך הטבע, בנושאים אחדים (כגון נישואין וגירושין) הדיון מתרחב מעבר למחלוקות בין יהודים בישראל.

אספנו לאתר זה את עיקר החומרים שרוכזו באתר הישן, על מנת שהוא יוכל להוות נקודת ציון ומקור עיון לכל מי שמתעניין באמנה ובהצעותיה. כוונתנו היא לעדכן בהדרגה את ריכוז החומר לגבי כל פרקי האמנה. אנחנו מקווים כי האתר יוכל להוות מקור ללמידה ולעיון ואף למיקוד של פעולות לקידומן של רוח האמנה ושל הצעותיה.

נודה למעיינים אם יפנו את תשומת לבנו לחומרים שרצוי שייכללו באתר זה, ולקישורים שיסייעו לגולשים לקבל תמונה שלמה יותר.

לקריאת האמנה לחצו כאן.

לקריאת העיקרים והעקרונות לחצו כאן.